10 კვირიანი
სამედიტაციო კურსი
19 სექტემბერი - 21 ნოემბერი
პრაქტიკები, რომლებიც შეუცვლელ სამსახურს გაგიწევენ მთელი, ხანგრძლივი და ბედნიერი ცხოვრების მანძილზე.
კურსის მიზანი:
 • მსმენელს დასაწყისშივე შეექმნის სწორი წარმოდგენა მედიტაციის შესახებ, რათა შემდგომში თანმიმდევრულად და გაცნობიერებულად დაეუფლოს მის სხვადასხვა ნიუანსებს
 • მოვარჯიშე წაახალისოს ამ ცოდნის ყოველდღიურობაში დასანერგად. კურსი ითვალისწინებს საშინაო დავალებებსა და ყოველდღიურ ვარჯიშს ინსტრუქტორის დისტანციური მეთვალყურეობის ქვეშ


საამისოდ კურსი ითვალისწინებს საშინაო დავალებებსა და ყოველდღიურ ვარჯიშს ინსტრუქტორის
დისტანციური მეთვალყურეობის ქვეშ.

Ყოველ შაბათს
20:00 - 22:00
 • მედიტაციურ ნაწილს ბონუსად წინ უსწრებს რომელიმე პრანაიამას ვარჯიში, რომელიც უშუალო
  დანიშნულების გარდა შეასრულებს კონცენტრაციის გასაუმჯობესებელ ფუნქციასაც.
 • კურსის სრულად გავლის შემდეგ თქვენს არსენალში იქნება მძლავრი ფსიქოენერგეტიკული
  პრაქტიკები, რომლებიც შეუცვლელ სამსახურს გაგიწევენ მთელი, ხანგრძლივი და ბედნიერი
  ცხოვრების მანძილზე.

მასწავლებელი
 • Zura Kazishvili
  ზურა ყაზიშვილი პირადი პრაქტიკა 2002 წლიდან. პედაგოგი 2012 წლიდან.
Ღირებულება
10 გაკვეთილი - GEL 200 (160 Tbilisi Yoga Loft pass)
1 გაკვეთილი - GEL 25 (20 Tbilisi Yoga Loft pass)

ადგილები შეზღუდულია და განისაზღვრება
9 მოგზაურით. აუცილებელია წინასწარ ჩაწერა.
tbilisiyogaloft@gmail.com
All rights reserved. Tbilisi Yoga Loft. 2020.